Локација:

Танц студиото ЗОДИЈАК е лоцирано во Центарот за култура "Марко Цепенков" во Прилеп на трети кат до влезот на градската библиотека

Адреса:

Бул. Гоце Делчев бб

7500 Прилеп

Р.С. Македонија

тел. 078 582 349 

Your details were sent successfully!